blogtopimg
07-08-2016

השוואה בין צמחים בהאבקה בין צמחית וחד צמחית

2016-07-26_17-04-07מדינה: קמבודיה

מטרות: הקבוצה חקרה את הפלפל האדום כדי לקבוע את הדרך היעילה והמועילה ביותר לאבק את הצמח. ישנם שתי שיטות להאבקה, האבקה עצמית והאבקה הדדית. הסטודנטים בחרו לחקור כיצד שיטות שונות של האבקה בחממה עשויות להשפיע על גובה הפלפל ועל מספר הזרעים שהוא מניב.

היפותזה: להיפותזה שני חלקים:

א.      האבקה הדדית תגדיל את מספר הזרעים בפלפל ביחס להאבקה עצמית.

ב.      האבקה הדדית תניב פירות וזרעים איכותיים יותר.

מתודיקה: המחקר התקיים בחוות אגרידרה באזור בעל אקלים ים תיכוני טיפוסי: קיץ חם ויבש וחורף קריר וגשום.

הסטודנטים בחרו שני צמחים להאבקה הדדית ושני צמחים ל האבקה עצמית. ארבעת הצמחים גדלו וטופחו באותה חממה. הסטודנטים ערכו בזהירות את תהליך העיקור של הצמח המיועד להאבקה הדדית.

הם בחרו את הפרח, הסירו את האיבריו הזכריים תוך שהם מקפידים לא לפגוע באיברים הנקביים ונמנעים מזיהום כתוצאה מוירוסים או או בקטריות העשויות לעבור מהמים שעל עלי הפלפל.

הם ספרו וסקרו את מספר הזרעים ומדדו את גובהם של הצמחים בעזרת מטר ומצלמה.

2016-07-26_17-05-15

חשיבות כלכלית:

איכות המוצר חשובה מאוד. הסטודנטים הניחו שעל מנת לגדל פלפל כראוי יש להכיר את מקורו ואת ההיסטוריה שלו. על מנת לבחור בחכמה את הזן המתאים ביותר לשתילה יש לדעת כיצד הצמח נוצר, במיוחד כשמדובר בחברה העוסקת בגידול ושיווק של פירות.

הנה מספר יתרונות שיש להאבקה הדדית ולהאבקה עצמית:

האבקה הדדית:

-          עמידות בפני מחלות.

-          עמידות בפני לחצים.

-          צמיחה אחידה.

-          זנים מרובים יותר.

-          חזק יותר ובריא יותר מצמח האם.

-          תפוקה גדולה יותר.

2016-07-26_17-05-27האבקה עצמית:

-          שימור תכונות ההורים.

-          משמר גנים טהורים למטרת מחקרים וניסוים בהאבקה הדדית.

-          חוסך את הצורך לייצר כמות גדולה של זרעי האבקה.

-          מבטיח ייצור זרעים.

-          האבקה עצמית מעלימה חלק מהמאפיינים השליליים הרצציביים.

-          הצמח גדל מהר יותר.

-          יכול לגדול במהלך שניים שלושה דורות, בהתאם לתנאים.

תוצאות:

הסטודנטים הציגו את התוצאות של המחקר בגראפים מסודרים שהראו שהאבקה הדדית יצרה יותר זרעים. תוצאות המחקר בנוגע לגובה הצמח לא היו חד משמעיות אבל נראה שבכל זאת, גם במקרה הזה צמחים שגדלו כתוצאה מהאבקה הדדית הניבו תוצאות טובות יותר.

בנוסף, הזרעים משני סוגי הצמחים נספרו והתגלה שהיו יותר זרעים בפרי שנקטף מצמח שנוצר כתוצאה מהאבקה הדדית.

לכן, הסטודנטים ממליצים לחקלאים לגדל פלפלים שעברו האבקה הדדית.

פרסומים אחרונים
Agriculture StudentsAgrostudiesAmbassadorEcuadorGraduateshorticultureInternshipirrigationKfar SilverNetafimPhilippinessprinklersstudentsTechnologyTomatoesZambiaאגרוסטאדיסאגרוסטדיזאגרוסטדיסאגריטקאוגנדהאקוופוניקהבורקינה פאסוביקור רשמיהדריםחוות הדגמהחקלאותיזמותישראלמחקרמיםמלאווינקודת מבטנשיא פרוסטודנטיםעבודת גמרענביםפלפלפלפליםקניהרואנדהרופיןשיתוף פעולהשרת החוץתפוזים