blogtopimg
28-08-2014

יזמות וחקלאות מאת האראד לונגו

10341969_742936669061694_7667144079788252493_nחוקרים רבים, ובינם שיין סקוט, הפריחו את החשיבות של יזמות במערך הכלכלי בטיעון שיזמות אינה מובילה לשגשוג אלא שגשוג ליזמות.

אולם ביבשות כמו אפריקה, וביחוד מרכז ודרום אפריקה, נאבקים יום יום בתופעות כגון אבטלה, עוני ומשאבים לא מנוצלים.

הדרך היחידה לפתור את אלה היא להשקיע בחקלאות, מהסיבה שעידוד האוכלוסיה מהמקומית לגידול מזון יקטין את האבטלה, את העוני ויעודד ניצול משאבים מקומיים (בים ובאדמה).

אולם, מקבלי ההחלטות והתערבות הממשלה החריפה את הבעיה הקיימת על ידי יצירת מחסומים שחונקים את התעשייה. חלק מהמחסומים הללו הינם הסבסודים הגבוהים של החקלאות המקומית אשר גורמת לכך שיזמים אינם מצליחים לצמוח ולהפוך לחקלאים עצמאיים. במילים אחרות, הסבסודים חנקו את הצמיחה של חקלאות עסקית ומונעת את האפשרות למדוד צמיחה אמיתית בתעשייה.

יזמים המוכנים להשקיע בחקלאות, ובייחוד צעירים, מוכרחים לחשוב ולהסתכל מעבר לגידול ומכירת מוצרים לא מעובדים. עתידה של החקלאות תלויה בהבנה של כל שלב  ושלב בשרשרת הייצור. על ידי השקעה באיכות, בעלי העסקים יבטיחו לא רק את המחירים הטובים ביותר עבור מוצריהם, אלא גם אורך חיי מדף גדול יותר, מה שיפתח בעבורם דלתות לשווקים גדולים ומרוחקים יותר.

מקבלי ההחלטות מוכרחים לשפר את התמריצים הניתנים על ידי יצירת שווקים חדשים ונוספים ורכישת ציוד וחומרים לעיבוד מזון אשר יהיו נגישים לחקלאים מקומיים.

זה הכיוון אליו צועדים הדור הבא של היזמים על מנת להבטיח צמיחה אמיתית להקלה בעוני ובאבטלה.

הכתבה הזו נכתבה ע"י הארד לונגו, סטודנט של אגרוסידטיס מזמביה שלמד בישראל בשנת הלימודים 2013-14

פרסומים אחרונים
Agriculture StudentsAgrostudiesAmbassadorEcuadorGraduateshorticultureInternshipirrigationKfar SilverNetafimPhilippinessprinklersstudentsTechnologyTomatoesZambiaאגרוסטאדיסאגרוסטדיזאגרוסטדיסאגריטקאוגנדהאקוופוניקהבורקינה פאסוביקור רשמיהדריםחוות הדגמהחקלאותיזמותישראלמחקרמיםמלאווינקודת מבטנשיא פרוסטודנטיםעבודת גמרענביםפלפלפלפליםקניהרואנדהרופיןשיתוף פעולהשרת החוץתפוזים